Första Magasingatan 19

Beskrivning
På Första Magasingatan ligger detta röda timmermagasin som består av lager- och kontorsutrymmen. På bottenvåningen ligger restaurangen Fiskmagasinet. Övriga hyresgäster som återfinns i fastigheten är Nöjespoolen, Martin och Servera samt Gävle Yogaskola.

Läge
Fastigheten är centralt belägen i de vackra kvarteren på Alderholmen i Gävle. Fastigheten ligger längs med Gavleåns norra sida, vid promenadstråket till det nya bostadsområdet Gävle Strand. Det finns goda kommunikationer i området.

Parkering
Goda parkeringsmöjligheter finns i anslutning till fastigheten.

Adress
Första Magasingatan 19
803 10 Gävle
Forsta Magasingatan 19 1 Forsta Magasingatan 19 5ForstaMagasingatan19ForstaMagasingatan19 2