Regementsvägen 21

Beskrivning
Denna fastighet uppfördes i samband med lantbruksskolans etablering år 1859. Trots många förändringar har byggnaden bevarat en stor del av sin ursprungliga karaktär. Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och ingår i en helhetsmiljö med övriga byggnader från lantbruksskolans och regementets tid. Byggnaden har även ett miljöskapande värde. Denna fastighet har använts till restaurangverksamhet/konferensverksamhet. 

Läge
Fastigheten är belägen i närheten av Teknikparken och Högskolan i Gävle. Fastigheten är omringad av en fin miljö med vatten alldeles i närheten. Den har ett bra läge med anslutning till vackra park- och skogsområden med strövägar och motionsspår. Det finns goda kommunikationsmöjligheter och förbindelser i närheten. 

Parkering
Parkeringsmöjligheter finns.

Adress
Regementsvägen 21
802 67 Gävle
Regementsvagen 21 1 Regementsvagen 21 7 Regementsvagen 21 9 Regementsvagen21 2Regementsvagen211